da
de

Vi kender vejen ...

Der er mange års erfaring bag rattet hos THM Kolding A/S. Virksomheden har siden midten af 1970’erne bragt kundernes gods sikkert mellem mange forskellige europæiske destinationer. Men det bliver aldrig en rutineopgave at yde den bedste service til vores kunder.

I 2005 overtog Ib Rossen Nissen ejerskabet af THM Kolding og samtidig fik Per Thomsen ansvaret for den daglige ledelse fra kontoret i Kolding. Siden ejerskiftet har THM Kolding arbejdet målrettet med hele tiden at forbedre og udvikle sig i takt med kundernes ønsker og behov.

THM Kolding er bygget op omkring tre værdier, der har betydning i alt, hvad vi gør. Både når det gælder forholdet til vores kunder og til vores medarbejdere:

Respekt
Vi lytter til den enkelte kunde og medarbejder, og vi prøver altid at tage hensyn til dennes ønsker og behov.

Tillid
Vi har tillid til vores kunder og medarbejdere. Yderligere tror vi på, at samarbejdet med vores medarbejdere fungerer bedst ud fra teorien om "frihed under ansvar".

Ordentlighed
Vi har orden i tingene. Når vi lover noget, holder vi det. Og vi overholder altid de gældende regler.


CB2448871 motorvej